Personvernerklæring

Nettstedets adresse er: https://hitsnorge.no

Siden drives av redaktør og skribent Eivind M. Sætre.

1  Innledning

Hits Norge (vi) er opptatt av at du skal ha tillit til siden og hvordan siden behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklares det derfor hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har velger å gi oss en tilbakemelding eller kommentarer. 
  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får fra deg når du bruker nettsiden. 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

  1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet. 
  2. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og sideanalyser for å forbedre sidene. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Det rettslige grunnlaget for formålet er vår berettigede interesse i å kunne tilby og videreutvikle nettstedet som en tjeneste. 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere, også tredjeparts jfr Google, for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. Dette nettstedet har allikevel fra februar 2022 valgt ikke å bruke inngående analyse-parter, deriblant Google Analytics. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk, jfr punkt 2, av våre nettsider i opptil 5 år.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte kontaktskjemaet her eller besøke oss på Facebook.