Christer Sandelin – Det hon vill ha

Christer Eric Sandelin var slett ikke et ukjent navn da han i starten av 1990 skulle få den største svenskspråklige slageren i Norge siden Carola-feberen sju år tidligere. I mellomtiden hadde han selv stått for en av de ytterst få svenske låtene på listene sammen med sine venner i Style, da Dover Calais hadde svippet … Les mer