Kelly Family – I Can’t Help Myself

De var basert i Tyskland, men hadde reist Europa rundt. Både til lands og til vanns. Og ingen musikkvant nordboer ante hvor store, om ikke digre, The Kelly Family virkelig var nedover i det mellomste av Europa. To år før noen som helst nord for Skagen i det hele tatt hadde hørt om den syngende … Les mer