Reset – Blue

Det måtte både en og to «reseter» til før Reset inntok de norske radioene og listene. Noe de klarte akkurat i tide før 90-tallets glade dance-bølge forsvant. Reset lå til tider like mye lent til pop som dance, og de maktet noe en del tidligere navn innen norsk dance hadde hatt utfordringer med. Nemlig å … Les mer