Searchers – Needles and Pins

The Searchers hadde oppnådd stor suksess i 1963, da de hadde fått noe av et gjennombrudd med Sweets For My Sweat. Suksesshistorien fortsatte også inn i 1964, og årets store slagere ble Needles and Pins, Don’t Throw Your Love Away  (begge nr. 1 i Storbritannia) – og When You Walk in the Room. Førstnevnte svippet så vidt innom de norske … Les mer

Searchers – Sweets for My Sweat

The Searchers var egentlig et backingband for Johnny Sandon, en skiffle-artist fra Liverpool uten særlig suksess på slutten av 50-tallet. Dannet i 1957 av John McNally – som ledet gruppen til siste slutt – tok de navnet fra en John Wayne-film, og skaffet seg sakte et godt ry gjennom opptredener på Iron Door Club.I 1961 opphørte … Les mer